Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Børnesamtaler

Børnesamtaler, forberedelse og initiativret

Børnesamtaler, så barnet bliver hørt

Indtil jeres barn er 18 år, er det jer, der bestemmer, hvordan samvær og forældremyndighed skal være. Det betyder ikke, at barnet ikke skal have lov til at sige sin mening. Hvis der opstår uenigheder mellem forældrene, har barnet ret til at udtale sig om, hvordan hverdagen skal se ud. Efter I har været til en familiemægling eller familieretlig udredning, vil barnet derfor blive indkaldt til en børnesamtale. I denne forbindelse vil barnet få udpeget en kontaktperson. Det er en børnesagkyndig fra Børneenheden, som vil tale med jeres barn, når det skal inddrages. Kontaktpersonen vil også fungere som støtte og rådgivning for barnet, og hjælpe barnet til at forstå, at det ikke er barnets opgave at vælge mellem forældrene. Børnesamtalerne skal gerne være et frirum for barnet, hvor det kan tale om de ting, der kan være svære at sige til forældrene.

Børnesamtalen skal give barnet mulighed for at udtale sig om sine ønsker og tanker ift. fx forældremyndighed, bopæl og/eller samvær. Ved uenighed er barnets mening en vigtig del af grundlaget, når Familieretshuset tager beslutninger. Barnet bestemmer dog aldrig selv – det er de voksne der tager ansvaret og Familieretshuset. Enten oplyser familieretshuset barnets perspektiv til Familieretten eller afgør samværet ud fra en helhedsvurdering.

Forbered dit barn

Nogle børn kan blive bekymrede ved tanken om at deltage i børnesamtaler, fordi de er bange for at gøre deres forældre kede af det. Men du kan være med til at lindre den bekymring. Hjælp dit barn med at forberede sig på, at det er i orden at sige sin mening. Der er en forskel på at blive hørt og at tage beslutninger.

Fortæl dit barn:

  • Det er ok, at barnet har en anden mening, end du har.
  • Det er de voksne, der bestemmer, men de vil gerne høre, hvad barnet synes.
  • Barnet kan selv bestemme, hvor meget det vil sige. Børnesamtalen er en ret – ikke en pligt.
  • De voksne vil skrive det ned, som barnet synes er vigtigt, men barnet er med til at bestemme, hvad der skal stå.
  • Kontaktpersonen er der for at støtte og lytte til barnet.

Langt de fleste børn oplever, at børnesamtalen er en positiv oplevelse. Det er ofte en lettelse for barnet at kunne tale frit om deres trivsel og familieliv. Det er også en god mulighed for Familieretshuset at lære barnet at kende og hjælpe med at tage beslutninger, der gavner barnet i det lange løb. 

Barnets initiativret

Det følger af forældreansvarslovens § 35, at et barn, der er fyldt 10 år, kan anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær. Heri ligger barnets initiativret.

Barnets initiativret, dvs. barnets selvstændige ret efter forældreansvarsloven til at kontakte det familieretlige system, styrkes med etableringen af børneenheden. Dette sker ved, at et barn, der henvender sig til enheden og ønsker at udnytte sin initiativret, altid mødes med tilbud om rådgivning med en børnesagkyndig. Hertil kommer, at Familieretshusets vil indkalde til et opfølgende møde.

Formålet er, at de børn, der gør brug af retten – og for hvem initiativretten kan være den eneste måde at komme til orde om egen situation.

Børneenheden i Familieretshuset skal oplyse børn om deres rettigheder, herunder om initiativretten

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.