Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bopælsforælder

Bopælsforælder, barnets bopæl eller delt bopæl - Hvor skal barnet bo?

Fra I tager beslutningen om at gå fra hinanden, går der ofte flere måneder, før Familieretshuset kan behandle jeres ansøgning om bopæl. I disse måneder har barnet automatisk bopæl, der hvor barnets folkeregisteradresse er. Dvs. fraflytter den ene forælder den fælles bopæl har den forælder der fraflytter (indtil Familieretshuset har truffet afgørelse om andet) erklæret sig som samværsforælder. Den forælder der bliver er de facto bopælsforælder. Det skal dog siges, at der er forskel på dette og ‘den juridiske bopæl’ som Familieretshuset midlertidigt kan træffe.

Hvis der er situationer af akut eller hastende karakter, kan Familieretshuset træffe en midlertidig afgørelse om bopæl. Det kan være at begge forældre skal fraflytte boligen, eller der er kritiske situationer, som vold eller misbrug, at tage hensyn til – såkaldte aktuelle risikofaktorer.

Rettigheder til valg af skole og flytning

Den klassiske ordning er, at barnet får bopæl hos den ene forælder. Forældrene vil, hvis de har fælles forældremyndighed, stadig skulle enes om de store beslutninger ift. barnet. Men bopælsforælderen har mulighed for, i yderste instans, at gennemtrumfe beslutninger fx. i forbindelse med flytning, og valg af skole. Det er korrekt, at det kræver at begge forældre ved fælles forældremyndighed accepterer et skolevalg eller skift. Dog kan bopælsforælderen i realiteten indskrive barnet på distriktsskolen ved uenighed om valg af skole. Dette er fordi der er undervisningspligt i Danmark (i daglig tale kaldet skolepligt). Bopælsforælderen kan dog ikke flytte barnet ud af Danmark, uden samværsforælderen har sagt god for det.

I flere tilfælde vil man også kunne stoppe en flytning som vil kunne medvirke et skoleskift for barnet. Familieretshuset vil kunne træffe afgørelse om midlertidig bopæl til den forælder der opretholder barnets dagligdag og vante omgivelser og nærmiljø.

Et barn på hver sin adresse

Hvis I har flere børn, er det en mulighed, at I hver får registeret ét eller flere børn. Så er i både bopæls- og samværsforælder. Der kan selvfølgelig opstå uenighed om barnets bopæl. Her skal det siges at det er sjældent at man splitter børnene op. Normalt vil man ved en afgørelse, lægge vægt på at børnene skal følges ad. I de fleste tilfælde giver man bopælen ved flere børn til den samme forælder.

Delt bopæl

Man kan også aftale ‘delt bopæl’ – det er et begreb som gør, at begge forældre vil være bopælsforælder og der ikke er samvær. Der er aftaler om hvornår barnet skal se den ene og anden forælder. Det er ikke noget Familieretshuset blander sig i.

Det kan være en god beslutning, hvis man er bange for at den ene flytter. her kan man nemlig lave en geografisk afgræsning ift. hvor langt forældrene må flytte væk fra barets skole eller en specifik adresse. Her kan man indskrive, at såfremt at den forælder der flytter længere væk end fx 20 km fra barnets institution overgår boblen automatisk til den anden forælder.

Ved delt bopæl har man samme ret til at tage beslutninger om, hvor barnet skal bo, gå i institution osv. Barnet vil dog fortsat kun have én folkeregisteradresse. Herved sikrer man sig mod at den anden forælder flytter 100 km væk og barnet derved vil få begrænset tiden markant med den ene forælder.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.