Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Privatlivspolitik

Persondatapolitik for Mor i Krise

Mor i Krise er en formidlingsside – vi håndterer de mails du måtte sende gennem morikrise.dk. I Mor i Krise prioriterer vi beskyttelsen af dine persondata højt, uanset i hvilken sammenhæng de bruges.

Denne Persondatapolitik er vedtaget af ProAdviser cvr.nr. 31141672 og beskriver, hvorledes Mor i Krise behandler dine persondata.

Firma

Mor i Krise er en del af ProAdviser cvr.nr. 31141672 adressen er Automatikvej 1, 3. sal 2860 Søborg. Mor i Krise benævnes samlet i det følgende.

Persondata og formål med indsamlingen

Det er vigtigt for os, at dine persondata opbevares sikkert og fortroligt. I overensstemmelse med reglerne på området har vi procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine persondata og for at opfylde gældende lovgivning.

Indledningsvis og undervejs, når vi indsamler data, vil vi oplyse dig om, hvad dine persondata skal bruges til. Følgende persondata er den data, som vi typisk indsamler:

I sager hvor Mor i Krises samarbejdspartner-advokat rådgiver og er partsrepræsentant vil kontakten og bistanden høre under advokatens firma og advokatfirmaets privatlivspolitik. Får vi dit cpr.-nr. og andre personfølsomme oplysninger, vil de blive opbevaret i Terapeut Bookings system, hvor vi også sikrer os samtykkeerklæring fra dig.

Det er vigtigt at præcisere, at Mor i Krise er en formidlingsside og alt rådgivning og kontakt til advokaten udover de emails du måtte sende hører under advokatfirmaet og derved de advokatetiske regler som er gældende. 

Reglerne for behandling af persondata

Vi behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type persondata om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger kun de data, som skal bruges til det konkrete formål.

Vi kontrollerer, at de persondata vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Vi beder dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.

Dine persondata vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gældende lovgivning herom.

Dine rettigheder

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Ved indsigelse, så kontakt Mor i Krise, Automatikvej 1, 3. sal 2860 Søborg, post@morikrise.dk. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du kan til enhver tid rette henvendelse til Mor i Krise og få oplyst, hvilke oplysninger Mor i Krise som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingerne har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer. Vi vil snarest besvare din henvendelse herom og oplyse dig, hvis ikke den er besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, om hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Henvendelse om ovenstående vil alene blive besvaret, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Opdager du, at de oplysninger, som Mor i Krise som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, vil Mor i Krise sørge for at rette disse oplysninger. Du opfordres til selv – om muligt – at foretage rettelser af sådanne fejl. Indhold og oplysninger på Mor i Krise som du selv angiver, kan du til enhver tid selv berigtige og slette. Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos Mor i Krise bedes du rette henvendelse til Mor i Krise på mailen post@morikrise.dk.

På din skriftlige anmodning vil vi – inden 4 uger fra modtagelsen af din anmodning – give dig oplysninger om, hvorvidt vi behandler persondata om dig. Vi vil også give dig oplysninger om, 1) hvilke persondata der behandles, 2) formålene, 3) kategorierne af modtagere af persondata og 4) tilgængelig information om kilden til persondata. Hvis vi ikke kan give disse oplysninger til dig inden for de angivne 4 uger efter datoen for modtagelsen af din anmodning, oplyser vi dig om årsagen til dette og det tidspunkt, hvor oplysningerne sandsynligvis vil være tilgængelige.

Oplysninger, dokumenter og registreringer som nævnt ovenfor i pkt. 3.3 og 4.4 skal opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkeltstående transaktions gennemførelse. Persondata skal slettes 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning.

Hvis du konstaterer en sikkerhedsbrud hos Mor i Krise, skal du straks rette henvendelse til Mor i Krise post@morikrise.dk 

Databehandler

ProAdviser anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift. Disse virksomheder fungerer som databehandler i forhold til de persondata, som Mor i Krise er dataansvarlig for. Databehandleren handler alene efter instruks fra Mor i Krise og databehandling foretages indenfor den Europæiske Union.

Mor i Krise databehandlere har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af persondata. På din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandleren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Sikkerhedsforanstaltninger

Mor i Krise beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Disse regler opdateres løbende og indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Mor i Krise sørger for, at de indsamlede oplysninger, inklusive persondata, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder.

Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overførsel af persondata for at hindre uautoriseret adgang og for at overholde gældende lovgivning. Vores sikkerhed kontrolleres jævnligt. De oplysninger og personlige oplysninger, du giver os, gemmes på vores egen eller på en af vores databehandleres servere.


Mor i Krise har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden handling i strid med gældende lovgivning.


Vi gemmer og behandler dine personlige data på it-systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Systemerne er placeret på servere i sikrede lokaler.


Vi bruger industristandarder som firewalls og autentificeringsbeskyttelse for at beskytte dine persondata.


Hvis du sender persondata til os via mail, skal du være opmærksom på, at afsendelse til os ikke er sikker, såfremt dine mails ikke er krypterede.


Vi har fuld adgang til alle dine persondata, der er opbevaret i vore database(r) og på vores server(e). Persondata vil alene blive tilgået på ”need to know” basis.

Ændring af persondatapolitik

Mor i Krise kan til enhver tid og uden varsel opdatere og ændre denne Persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af på www.morikrise.dk

Henvendelser

Henvendelser vedrørende Persondatapolitikken kan rettes til Mor i Krise, Automatikvej 1, 3. sal 2860 Søborg post@morikrise.dk 

Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Mor i Krise indsamling og behandling af dine persondata: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, T.: +45 3319 3200, Mail: dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring på 30 20 45 46

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.