Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Forældremyndighed

Fælles eller fuld forældremyndighed

Når man får et barn sammen, har man som udgangspunkt fælles forældremyndighed, medmindre andet er aftalt. Undtagelsen er, hvis du aldrig har været gift eller samboende med moderen til dit barn, og i dette tilfælde får moderen ene forældremyndighed. Har I haft samme folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder inden barnets fødsel – uanset hvor kort tid det drejer sig om – får du stadig fælles forældremyndighed.

Hvad indebærer forældremyndighed? 

Børn under 18 år er under forældrenes myndighed. Det betyder, at forældrene har pligt til at drage omsorg for barnet og ret til at træffe beslutninger om barnets personlige forhold.

Forældremyndighed omfatter at:

 • Sørge for barnets mad, tøj, bolig m.m.
 • Beskytte barnet mod trusler af enhver art og sørge for, at alle barnets behov bliver dækket
 • Bestemme hvad barnet skal hedde
 • Bestemme hvor barnet skal bo, og hvor det skal gå i skole
 • Bestemme hvilken religion barnet skal have
 • Bestemme om barnet skal have pas

Den, der har forældremyndigheden, bestemmer i det hele taget alt det, der har betydning for barnet. Dette kaldes sommetider for “barnets tarv” eller velbefindende. Det omfatter også retten til generelt at bestemme, hvad barnet skal og ikke skal/må. Har du forældremyndigheden over et barn, er du også samtidig værge for barnet. Det vil sige, at du har ansvaret for barnets indtægter og formue.

Fælles forældremyndighed

Ved en skilsmisse eller et brud, der involverer børn, står I med en masse beslutninger, deriblandt hvordan I skal administrere forældremyndigheden. Hvis I beslutter jer for, at I vil fortsætte med en fælles forældremyndighed, betyder det, at I sammen skal tage jer af barnet og være fælles om de forpligtelser, der er forbundet med forældremyndigheden.
Når man har fælles forældremyndighed, er det vigtigt, at man har et godt samarbejde – både for børnene, men også for hinandens skyld. Det kan være en god idé at lave skriftlige planer, så man kan vende tilbage til de aftaler, man har lavet. Sørg også for at al kommunikation foregår på skrift, så du senere kan komme med dokumentation, hvis der opstår konflikter.

 • Ved fælles forældremyndighed skal I være enige om værgemål, d.v.s. hvem er børnenes primære værge.
 • Ved fælles forældremyndighed skal I være enige om væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb.
 • Ved fælles forældremyndighed skal I være enige om det, hvis barnet skal skifte navn.
 • Ved fælles forældremyndighed skal I være enige om barnets religiøse tilhørsforhold.
 • Ved fælles forældremyndighed skal begge give deres accept til udstedelse af pas til barnet.
 • Ved fælles forældremyndighed skal I være enige om skolevalg, skolefritidsordning/institution og evt. videreuddannelse.

Fælles forældremyndighed betyder dog ikke, at man skal være enige om alt. Den forælder, barnet har bopæl hos, bestemmer selv de overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv. Du skal derfor sætte dig godt ind i hvilke rettigheder man har ved fælles forældremyndighed og hvad bopælsforælderen har af fordele.

Hvad er fuld forældremyndighed?

At have fuld forældremyndighed betyder, at man står alene med de rettigheder og forpligtigelser, der er forbundet med at have forældremyndighed. Har du fuld forældremyndighed har du altså ikke pligt til at lytte til den anden forælder, når der skal træffes beslutninger om forhold vedrørende barnet, og du har ikke pligt til at inddrage den anden forælder i beslutningerne. Du er også automatisk barnets værge.

 • Forældremyndighed har ingen betydning i omfanget af samvær med barnet.
 • Fuld forældremyndighed giver ikke ret til at bortadoptere et barn, uden at den anden forælder høres.
 • Den anden forælder skal stadig betale børnebidrag, selvom du har fuld forældremyndighed.

Selvom din partner har fuld forældremyndighed over dit barn, har du stadig ret til samvær, og du har også ret til at bestemme, hvad du laver med dit barn under samvær. Det kan fx være:

 • Hvad barnet skal lave (så længe det ikke er risikobetonede aktiviteter)
 • Hvad barnet skal have at spise, når det er på samvær
 • Hvem barnet skal lege med af kammerater
 • Hvor barnet skal være under samværet (legepladsen, hos bedsteforældre eller et helt tredje sted.)

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.